Lesslie + Setly Hero Banner

 

Lesslie och Setly inleder strategiskt samarbete

Lesslie Technologies och redovisningsbyrån Setly inleder ett strategiskt samarbete i syfte att stärka varandras erbjudanden. Lesslie bidrar med tjänsten Lesslie PAY för utlandsbetalningar och Setly med sin digitala plattform för redovisning och bokföring.

Lesslie har byggt en digital tjänst för bolag som handlar med utlandet genom att minska bankkostnader, genomföra betalningar snabbare samt minska det administrativa arbetet. Setly har under flera år byggt en bred plattform för digitaliserad redovisning. Deras erbjudande effektivisera sättet kunder jobbar på och hjälper dem att få kontroll över ekonomihanteringen med smarta konsulter och smart teknik. Lesslie och Setly erbjuder nu sina tjänster i ett paket för nordiska bolag som handlar med utlandet. Detta blir ett konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden för kunder som har mycket valutaexponering.

"Vi ser fram emot samarbetet och tror verkligen att detta helhetserbjudande blir unikt på marknaden för bolag som handlar internationellt, där ambitionen är att hjälpa alla Setlys kunder inom import och export.”

gunnar  Gunnar Rytterling
  VD och grundare på Lesslie

 

Just nu expanderar Setly kraftigt inom Norden med nyöppnade kontor i Oslo och Köpenhamn, detta bidrar till ett ökat behov av tjänster som hjälper kunder med gränsöverskridande handel eller koncerninterna transaktioner mellan länder. Samarbetet och det gemensamma erbjudandet kommer framöver vara en stark framgångsfaktor för båda bolagens tillväxt i Sverige och vidare expansion i Norden.

 

"Vi ser en stor fördel att jobba med Lesslie och erbjuda våra kunder ett bättre alternativ för hantering av utlandsbetalningar eftersom detta gynnar både kunderna genom lägre bankavgifter, och oss genom minskad administration och handpåläggning”

henrik  Henrik Åhlin
  VD och grundare på Setly

Besök Setlys hemsida